Vytvoření zelené střechy na jinak nevyužitém prostoru budovy přináší řadu výhod pro okolní prostředí. Obnovuje ztrátu zeleně a s ní souvisejících přírodních procesů (např. fotosyntézu) na zastavěném území, pouze o několik pater výše. Zmírňují problém přehřívání budov vlivem teplého počasí. Zelené střechy však mají mnoho dalších benefitů, které Vás možná nenapadly:

ZADRŽENÍ DEŠŤOVÉ VODY

Při silných deštích může voda stékající z chodníků a střech způsobit závažné problémy: přetečení kanalizace, znečištění vodních toků apod. Zelené střechy zpomalují průtok zadržením až 75 % dešťové vody a tím zmírňují tlak na infrastrukturu odpadních vod.

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Zelené střechy mají skvělé izolační schopnosti. Mohou snížit  spotřebu energie na chlazení budovy v letních měsících a na topení v zimním období.

ZMÍRNĚNÍ VLIVU MĚSTSKÉHO TEPELNÉHO OSTROVA

Chcete mít chladnější město? Snižte plochy tmavých střech a nahraďte je zelenými. Tmavé střechy přitahují a kumulují teplo - naopak zelené střechy své okolí ochlazují díky odpařovacím procesům. Města, ve kterých je o 10 °C větší horko než v okolním prostředí, si mohou zelenými střechami výrazně pomoci ke snížení teploty.

OCHRANA HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ

Zelené střechy chrání izolační fólie před škodlivým působením UV záření, cyklů zmrazení-rozmrazení a pěšímu provozu. Tím prodlužují jejich životnost. Některé zelené střechy v Evropě slouží bez potřeby výměny izolačních fólií již přes 40 let.

ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Zelené střechy filtrují vzduch absorbováním a přeměnou CO2 na kyslík.

ZVUKOVÁ IZOLACE

Půda a rostliny jsou kvalitním zvukovým izolátorem.

ESTETIKA

Zelené střechy jsou vizuálně přitažlivé a mohou vytvořit úžasné plochy pro rekreaci a zábavu.

ZVÝŠENÁ HODNOTA MAJETKU

Instalace zelené střechy může zvýšit hodnotu Vaší nemovitosti přidáním hodnotného stavebního prvku.

 

2 druhy zelených střech

EXTENZIVNÍ

- nižší hmotnost a náklady

- méně náročné na údržbu

- bez potřeby zavlažování

- bez pochozí zátěže

- vrstva půdy 2,5 - 15 cm

- trávy, mech, divoké květiny

- sklon do 30°

 

INTENZIVNÍ

 • těžší a dražší
 • vyžadují údržbu
 • občasná potřeba zavlažování
 • vhodné pro rekreační účely
 • vrstva půdy nad 15 cm
 • stromy, keře, zeleninové zahrady
 • rovné plochy nebo velmi nízký sklon

JAK NA TO?

PŘITÍŽENÉ STŘECHY

Střešní hydroizolační pás se volně pokládá na plochu s přesahem a svařuje se horkým vzduchem automatickými či ručními přístroji. Pro napojení na svislou konstrukci se používají pásy odolné UV záření.

Bezprostředně po uložení a svaření plochy se střecha zatíží buď štěrkovým ložem, pochozí nebo vegetační vrstvou. Ta chrání hydroizolační pás před vztlakovými silami, vnějšími klimatickými účinky a požárem.

Systém přitížení nabízí mnohé varianty řešení s ohledem na provozní požadavky a estetický vzhled ploché střechy.

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO ZELENÉ STŘECHY

na bázi PVC: Sikaplan® SGmA

 • vícevrstvá hydroizolační fólie
 • na bázi špičkového PVC
 • vyztužená netkanou skelnou rohoží
 • pro přitížené střechy (např. kačírek, betonové desky, terasy, chodníky), zelené střechy a užitné střechy
FPO fólie - Sarnafil TG 66

NA BÁZI FPO: Sarnafil® TG 66

 • vícevrstvá hydroizolační fólie
 • na bázi špičkového FPO
 • vyztužená netkanou skelnou rohoží
 • obsahuje UV stabilizátory a retardéry hoření dle EN 13956
 • pro volně ložené přitížené střechy

DOTAČNÍ PROGRAM

STAVTEHLAVOU.CZ
ZELEŇ STŘECHÁM

Město Brno pokračuje v rozvoji systému dotační podpory environmentálních projektů. Přichází tak jako první město v České republice s programem Zeleň střechám, díky němuž mohou občané i podnikatelé získat příspěvek na realizaci zelených střech.

 • 900 - 1400 Kč/m2 zelené střechy
 • 10.000 Kč na odborný posudek pro projekt zelené střechy

ZJISTĚTE VÍCE

KE STAŽENÍ

STAVTEHLAVOU.CZ
HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH

střešní hydroizolační fólie Sikaplan a Sarnafil

 

STÁHNOUT PROSPEKT

 

PRODEJNÍ AKCE

STAVTEHLAVOU.CZ

STAVEBNÍCI:

Stavte s produkty Sika a soutěžte o 1000 000 Kč!

ŘEMESLNÍCI A STAVEBNÍ FIRMY:

Používejte produkty Sika a získejte profi nářadí a oblečení! Za každý nákup nad nad 30.000 Kč bez DPH Vás čeká odměna.

STAVTEHLAVOU.CZ

 

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme profesionálními dodavateli s doloženými zkušenostmi v aplikaci technologicky pokročilých řešení. Poskytneme Vám mnoho důležitých informací a budeme hodnotným partnerem pro váš projektový tým.

KONTAKTUJTE NÁS