1. 6. 2016 se oficiálně otevírá nejdelší železniční tunel na světě. Zásadní roli v úspěšném zhotovení jednoho z nejdůležitějších evropských projektů v oblasti infrastruktury hrály špičkové technologie Sika. Nesmírně náročné požadavky na kvalitu byly splněny díky Sika řešením hydroizolací, protipožární ochrany, nátěrů a výroby betonu.

57 km dlouhý Gotthardský tunel ve Švýcarsku je převratným projektem v tunelovém stavitelství. Je nejdelším železničním tunelem na světě a prochází jedním z nejvyšších Alpských masivů. Nachází se asi 2000 m pod horskými vrcholy a ve svém nejvyšším bodě je cca 550 m nad hladinou moře. Nový úsek železniční trati sníží čas cesty vysokorychlostních osobních i nákladních vlaků mezi Curychem a Milánem zhruba o hodinu.

Spolehlivost a životnost postavené na know-how společnosti Sika

Zákazník požadoval extrémně dlouhou dobu životnosti, během které betony a hydroizolační systémy nebudou potřebovat žádnou významnou údržbu. V průběhu procesu komplikovaného předběžného výběru dodavatele, Sika splnila všechny přísné požadavky. Před masovou produkcí a aplikací musely částečně nově vyvinuté produkty podstoupit přísné praktické zkoušky v úředních zkušebnách.

Vysoce kvalitní stříkaný beton byl použit k podpoře ražby tunelu a sloužil jako základ pro hydroizolační membrány Sikaplan® a Sarnafil®. K dosažení vysokého stupně přesnosti, který vyžaduje tunelová geometrie, bylo použito betonové ostění s přísadami Sika.

Rekordman i pro společnost Sika

I pro společnost Sika přinesl projekt Gotthardského tunelu samá nej. Již od počátku předběžného testování v roce 1992, zaměstnanci Sika odpracovali více než 210.000 hodin na tomto jedinečném projektu.

Pro betonáže bylo použito přibližně 20.000 tun přísad do betonu. Tunel byl zaizolován 3,3 milionem m² membrán Sikaplan®, což je zhruba rozměr 330 fotbalových hřišť. Celkem bylo na stavbu dodáno cca 40.000 tun produktů Sika na 1.700 nákladních vagonech.