Automatizované technologie jako je 3D tisk, extruze, využití umělé inteligence a virtuální reality vedou k revoluci ve stavebním průmyslu - zejména technologie 3D tisku je považována za hnací sílu v odvětví výroby betonových konstrukcí. Společnost Sika je zahrnuta od samého počátku do vývoje této technologie a úzce spolupracuje s klíčovými univerzitami a významnými průmyslovými subjekty.

V roce 2016 vybudovala společnost Sika v technologickém parku Widen, ve Švýcarsku, nové 3D centrum pro vývoj automatizované výstavby budov. V současnosti jsou aktivity zaměřeny na první pokusy implementace  3D tisku v průmyslu a zároveň vytvoření bezkonkureční svobody designu ve spolupráci s architekty.

V této vývojové technologii má Sika unikátní postavení, neboť je jedinou společností dodávající veškeré prvky nutné pro zavedení tisku betonových konstrukcí.

 

Sika v oblasti 3D tisku nabízí:

  • Robotické stroje z centra automobilového inženýrství (Sika Automotive)
  • Automatizace se systémem pulsové kontroly procesů (Sika Pulsment ultrazvukový spektrometr pro měření nedestruktivní síly)
  • Extruze pomocí čerpacího systému Sika MiniShot
  • 3D stavební hmoty Sika
  • Nastavení dle požadavků s pomocí Sika akcelerátorů
  • Technologie výroby a míchání  betonu se Sika® ViscoCrete®
  • Odborné posudky od týmu specializovaného na příměsi do betonu

 

Frank Hoefflin, vedoucí technolog společnosti Sika, hovoří o inovacích: “Díky přímému zacílení na technologii 3D tisku a požadovanému know-how svých zaměstnanců zaujímá společnost Sika vedoucí pozici na poli digitalizace  a další industrializace výstavby betonových konstrukcí."