POTVRZENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ, PŘEDSTAVENÍ VÍCE NEŽ 20 PRODUKTŮ A INOVACÍ
20. 9. 2017 se v Curychu uskutečnil tzv. "Sika Capital Markets Day." Výkonný ředitel společnosti Sika, Paul Schuler, potvrdil strategické cíle do roku 2020. Pod sloganem “Od patentů k produktům světové kvality,” bylo představeno více než 20 nových produktů a inovací ze všech cílových trhů, včetně produktů splňujících vyšší stavební standardy, produktů pro 3D tisk budov a produktů pro elektromobily.

Výkonný ředitel společnosti Sika, Paul Schuler: “Silná produktová linie, kterou jsme představili, společně s úspěšnou růstovou trajektorií pokračující v druhé polovině roku, nám potvrzují splnění výhledu pro rok 2017 a strategických cílů do roku 2020. Díky inovacím, jednomu z pěti pilířů naší strategie, jsme schopni meziročně neustále zlepšovat naše tržby a ziskovost.

STRATEGICKÉ CÍLE DO ROKU 2020

Při ročním růstu 6-8% chce společnost Sika do roku 2020 dosahovat hrubé marže ve výši 14-16% a provozního cash flow přes 10%. Do provozu má být uvedeno dalších 26 výrobních závodů a vytvořeno 6 nových národních dceřiných společností. Sika také hodlá do roku 2020 zvýšit hrubý zisk na více než 1 mld. CHF.

PREZENTACE VÍCE NEŽ 20 NOVÝCH PRODUKTŮ A INOVACÍ

V posledních pěti letech bylo vytvořeno 420 patentů a zavedeno na trh cca 1500 nových produktů. Mezi mnoha inovacemi byl "Capital Markets Day" zaměřený především na produkty splňující vyšší stavební standardy, implementaci 3D tisku ve stavebnictví a rychlerostoucí trh automotive - lepidla a materiály pro elektromobily.

Vzhledem k předpokladu, že se v budoucnosti řada fasádních prvků budov bude vytvářet v průmyslovém měřítku pomocí 3D tisku, Sika zde vidí potenciální trh o velikosti cca 1 mld. CHF v roce 2025.

Megatrend směrující přesun k elektricky poháněným vozidlům využije společnost Sika ke zvýšení nabídky řešení pro elektromobily, která by měla generovat okolo 20% zvýšení tržeb na vozidlo. V současnosti již obsahuje Sika produkty asi 50% z celkového počtu osobních automobilů na světě.

PROFIL SPOLEČNOSTI SIKA AG

Sika je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení v 97 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 190 výrobních závodech. Více než 17 000 zaměstnanců vygenerovalo v roce 2016 tržby ve výši 5,75 miliardy švýcarských franků.