Sika podepsala dohodu o převzetí společnosti KVK Holding a.s., se sídlem v Praze.
Portfólio produktů zahrnuje asfaltové hydroizolační pásy pro spodní stavbu a střechy, široký sortiment suchých maltových směsí a výrobu expandovaného polystyrénu. Společnost KVK Holding a.s. vykázala v roce 2016 obrat 1,050 mld. Kč. Transakce podléhá schválení úřadů pro ochranu hospodářské soutěže.

KVK provozuje šest výrobních závodů - tři pro výrobu malt, dva pro asfaltové pásy a jeden pro pěnový polystyrén. S těmito strategicky umístěnými závody posílí Sika svoji výrobní kapacitu a zlepší geografické pokrytí na rostoucím českém trhu.

Produktové portfolio KVK se velmi dobře doplňuje k portfóliu Sika a umožní společně nabídnout zákazníkům komplexní řešení pro stavbu. Nadto silné vztahy společnosti KVK s hlavními distribučními partnery na stavebním trhu umožní společnosti Sika výrazně zlepšit svoji pozici v těchto prodejních kanálech.

Ivo Schädler, Regionální manažer EMEA: “KVK je předním hráčem na trhu se stavebními materiály, díky produktovému portfóliu a geografickému pokrytí se skvěle doplňuje s portfóliem Sika. Akvizice také přinese odborné znalosti v oblasti výroby hydroizolačních asfaltových pásů a tepelných izolací. Jsme hrdí, že můžeme přivítat zaměstnance společnosti KVK ve skupině Sika a budeme podporovat budoucí spolupráci.”