V roce 2019 byla provedena kompletní rekonstrukce mostu ve Štětí. Investiční akce ústeckého kraje měla za úkol prodloužit životnost důležitého mostu přes Labe a navíc zesílit jeho nosnou konstrukci tak, aby po něm mohla projíždět těžká nákladní doprava společně s vlakovými soupravami na vlečce a zlepšit podmínky pro přecházení pěších a cyklistů.

Most přes Labe ve Štětí je dlouhý 350 m, nese vozovku, chodník a železniční koleje pro vlakovou vlečku. Mostní konstrukce byla na hranici životnosti a proto byl po 6 letech složitých příprav uzavřen pro kompletní rekonstrukci:

 • rekonstrukce stávajícího mostu
 • rekonstrukce severního a jižního komunikačního napojení v předpolí Hněvice
 • rekonstrukce severního komunikačního napojení v předpolí Štětí včetně doplnění chodníku
 • novostavba jižního komunikačního napojení v předpolí Štětí (rampa a okružní křižovatka)

SANACE MOSTNÍ KONSTRUKCE

Tým Sika z oddělení pro sanace a ochranu betonových konstrukcí navrhl ucelený sanační systém, který již byl úspěšně použit na mnoha stavbách v České republice. Oprava mostní konstrukce s řešením vyrovnání mostovky byla provedena pomocí nejlepší malty na trhu pro vodorovné konstrukce: Sika MonoTop -452. Tuto sanační maltu vyvinul výzkumný tým Sika v Brně.

Sanace mostu byla provedena maltami a ochrannými nátěry, pro izolaci mostovky byly také použity produkty Sika.

MALTY:

 • Sika MonoTop-452
 • Sika MonoTop-620
 • Sika Rep CZ
 • Sika MonoTop-910

OCHRANNÉ NÁTĚRY:

 • Sikagard 675 ElastoColor (7032)

Náš zákaznický servis dokázal velmi rychle zareagovat na potřebu zákazníka a dodal potřebný objem materiálu pro včasné dokončení stavby.  

Účastníci projektu

 • investor: Ústecký kraj
 • generální dodavatel: Strabag
 • sanace: Freyssinet CS
 • izolace: Firesta-Fišer