SIKA CARBODUR® SYSTEM je jeden ze světově nejuznávanějších a nejprověřenějších způsobů řešení konstrukčního zesilování pomocí polymerů (CFRP) vyztužených uhlíkovými vlákny. Systém se skládá z lamel a tyčí Sika CarboDur® CFRP a konstrukčního lepidla Sikadur® -30 a Sikadur® -30 LP na bázi epoxidové pryskyřice.

VÝHODY

Tento jednoduchý, spolehlivý a velmi účinný systém se snadnou aplikací, zajišťuje vynikající dlouhodobou životnost při zatížení.

 

Prověřené řešení s dlouhou životností

 • široké možnosti využití a monitoring různých aplikací během více než 20 let
Rychlá instalace = minimální prostoje
 • Lamely nevyžadují žádné přípravné práce; jeden produkt slouží k vyrovnání povrchu,jako podkladní nátěr i lepidlo
Viditelné i neviditelné řešení
 • externí aplikace i aplikace blízko povrchu (NSM aplikace)́
 • možnost aplikace dodatečného nátěru nebo zapravení maltou
Celý systém = jeden dodavatel
 • Včetně impregnace matrice lamel, adhezivního lepidla a ochranné vrstvy(pokud je vyžadována)

Sika CarboDur®

Externí lepená nebo blízko povrchu vkládaná výztuž pro zvýšení pevnosti v ohybu betonu, oceli, dřeva, zdiva a sklolaminátových konstrukcí.

Materiál je široce použitelný pro zesilování staticky i dynamicky zatížených budov a inženýrských konstrukcí, jako jsou např. mosty, budovy, nosníky, stropy a stěny, a to pro kladné i záporné momenty.

typy aplikace

KLADNÝ MOMENT

 • Parkovací plochy
 • Obytné budovy
 • Mosty

NSM - POD POVRCH

Vsazování Sika CarboDur® tyčí nebo desek do betonu, dřeva nebo zdiva pod povrch má mnohio výhod.

ZÁPORNÝ MOMENT

 • Mostovky, římsy
 • Ploché střechy
 • Zaoblené podklady

PEVNÉ KOTVENÍ KONCŮ

Konce lamel Sika CarboDur® opatřené vrstvou lepidla Sikadur jsou vsazovány do stejných nebo kolmých drážek.  

LEPIDLA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

LEPIDLA SIKADUR®-30 a -30 LP

jsou prověřena 50 letými zkušenostmi při náročných projektech. Jedinečnou kombinací vlastností se stala ideálním materiálem pro bezpečnou aplikaci zesilovacích systémů:

 • výborná přídržnost k nejrůznějším podkladům a CFRP lamelám Sika CarboDur®
 • vysoká tuhost a nízké smrštění

Vše v jednom produktu

 • Slouží jako primer, vyrovnávací tmel, malta a lepidlo
 • Rychlá a efektivní aplikace
Rozsáhlé testování
 • Zcela v souladu s požadavky EN 1504-4 a FIP
 • Celý systém testován nezávislými instituty a technickými univerzitami
 • Dodatečné rozsáhlé laboratorní testy v extrémních podmínkách
Sikadur®-30 LP – má navíc dvě další významné výhody:
 • Prodloužená doba zpracovatelnosti a otevřený čas: vhodný pro zpracování při vyšších teplotách prostředí až do 55 °C
 • Zvětšený rozsah provozních teplot: při tvrdnutí za zvýšených teplot
SIKA CarboHeater
Sika vyvinula a patentovala speciální ohřívací zařízení na urychlení vytvrzení lepidla: dovoluje až 50x rychlejší vytvrzení lepidel Sikadur®-30 a -30 LP.
 • pro rychlé zpracování
 • pro zpracování při nízkých teplotách
 • pro zpracování při vyšších provozních teplotách

JAK PŘIPEVNIT EXTERNĚ LEPENÉ CFRP LAMELY

OVĚŘENÁ DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

Sika zesilovací systém byl testován v mnoha náročných podmínkách, aby se ověřila dlouhodobá funkčnost při různých aplikacích, v různém prostředí.

 

DLOUHODOBÝ "CREEP" TEST

Betonový nosník vyztužený ocelovou deskou nalepenou lepidlem Sikadur® 30 byl zatížen v r. 1971 až 80 % hodnotou očekávané lomové pevnosti a dodnes je sledován. Průhyb nosníku je za posledních více než 40 let stabilní, dotvarování minimální. Tento test stále probíhá a je sledován a řízen nezávislými institucemi.

 

UMĚLÉ STÁRNUTÍ

Vzorky lamel Sika CarboDur® a tkanin SikaWrap® byly po dobu 500 dnů vystaveny umělému stárnutí. Výsledky testů před a po expozici ukázaly, že nedošlo vůbec k žádným změnám nebo zhoršení pevností v tlaku, odtrhua smyku instalovaného systému.

 

PŮSOBENÍ ALKALICKÉHO PROSTŘEDÍ

Natřené i nenatřené lamely Sika CarboDur® byly úplně ponořeny do silného zásaditého roztoku. Po prvních 90 dnech klesla pevnost natřených vzorků o 10% a po jednom roce působení kyselého prostředí seustálila na hodnotě celkovém poklesu pevnosti o 14 %. I když jsou výsledky zkoušek stěží interpretovatelné a převoditelné do reálných podmínek stavby, jsou pozitivní výsledky zkoušek pádným argumentem pro potvrzení životnosti zesilovacího systému Sika v alkalickém prostředí.

 

INSTALACE ZA PROBÍHAJÍCÍHO DYNAMICKÉHO ZATÍŽENÍ

Lamely Sika Carbodur® byly osazovány za oscilujícího dynamického zatížení, aniž by došlo ke snížení rozsahu pevností systému (testováno nezávislým externím institutem).

Sika® CarboDur® FRP Design Software

VÝPOČETNÍ PROGRAM PRO STRUKTURÁLNÍ ZESILOVÁNÍ

“Sika CarboDur® Software“ byl vyvinut jako uživatelsky přívětivý, profesionální návrhový nástroj, který poskytuje specializovaným projektantům příležitost k samostatnému navrhování optimálního řešení dodatečného vyztužování pomocí prvků z uhlíkových vláken, podle místně dostupného sortimentu výztužných prvků.

SLOŽITÉ VÝPOČTY

 • jednoduše
 • bezpečně
 • profesionálně
 • v češtině
 • zdarma

VÍCE INFORMACÍ A ODKAZ PRO STAŽENÍ SOFTWARE

PRODEJNÍ AKCE

STAVTEHLAVOU.CZ

STAVEBNÍCI:

Stavte s produkty Sika a soutěžte o 1000 000 Kč!

ŘEMESLNÍCI A STAVEBNÍ FIRMY:

Používejte produkty Sika a získejte profi nářadí a oblečení! Za každý nákup nad nad 30.000 Kč bez DPH Vás čeká odměna.

STAVTEHLAVOU.CZ

 

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme profesionálními dodavateli s doloženými zkušenostmi v aplikaci technologicky pokročilých řešení. Poskytneme Vám mnoho důležitých informací a budeme hodnotným partnerem pro váš projektový tým.

KONTAKTUJTE NÁS.