Vrchní SBS modifikované asfaltové pásy KVK PARABIT se vyrábějí s posypem z drcené břidlice. Hrubozrnná břidlice, která se skládá z různých zrn o velikosti několika milimetrů, se při výrobě vrchních hydroizolačních pásů vsypává do jejich horkého povrchu, následně se zaválcuje a asfaltové pásy se postupně chladí, aby byly na konci výrobní linky zabaleny do obalů.

Povrch s drcenou břidlicí u vrchních modifikovaných asfaltových pásů "DEKOR" plní více funkcí:

Vrstva drcené břidlice zajišťuje ochranu asfaltových pásů proti nepříznivému působení tepelného a ultrafialového záření, snižuje teplotu na povrchu asfaltových pásů při působení slunečního záření.

Hrubozrnný povrch z drcené břidlice přispívá k mechanické odolnosti asfaltových pásů, při provádění údržby střech brání mechanickému poškození hydroizolací.

Přispívá k odolnosti asfaltových pásů proti krupobití. Má vlastnosti protiskluzného povrchu, což je důležité pro provádění údržby a přesunu materiálů na střechách.

Povrch asfaltových pásů s drcenou břidlicí různých barev přispívá k příznivému vzhledu střech.

Na terasách, balkonech a jiných provozních střechách se zpravidla na povrch modifikovaných asfaltových pásů s posypem z drcené břidlice pokládá dlažba na podložkách, vrstva oblázků, dřevěné nebo plastové rošty.  

Břidlice se v přírodě vyskytuje v různých odstínech od světle šedé po tmavě šedou až do černé. Tmavší břidlice obsahují vyšší podíl organické hmoty. Větší obsah chloritu způsobuje zabarvení do zelena a oxidy železa a některých dalších prvků zabarvují břidlici do červena až do hněda. Barva břidlice je tedy závislá především na původu břidlice, na místě těžby břidlice; na ložisku, na lomu, ze kterého pochází.  

Na velkém množství střech různých budov se jako vrchní povlaková krytina dlouhou
dobu používají modifikované asfaltové pásy s drcenou přírodní břidlicí světlé
šedé barvy.

Změna vzhledu břidlicového posypu asfaltových pásů

Na změnu vzhledu asfaltových pásů opatřených shora vrstvou z drcené břidlice má vliv celá řada faktorů. Připomeňme si, že stavební materiály během provozu budov stárnou a mění své technické vlastnosti.

Největší vliv na změnu vzhledu povrchu asfaltových pásů s drcenou břidlicí mají:

  • klimatická zatížení (sluneční záření, voda, sníh, námraza, vítr)
  • znečištění povrchu plochých střech, prach, různé látky ze stavebních hmot z konstrukcí střech a ze stěn vyšších částí budov
  • nejrůznější biologický materiál, například lišejníky
  • opotřebení asfaltových pásů na střeše, ale také doba a způsob jejich skladování a zpracování.

Změnu vzhledu povrchu asfaltových pásů dokonce způsobí různé naklonění jednotlivých zrn drcené břidlice v krycí vrstvě asfaltové hmoty, a také odlišný sklon střech a orientace jednotlivých ploch střech vzhledem k dopadu slunečního
záření na povrch střešních krytin.

Na vzhled nových nedávno položených asfaltových pásů může mít vliv i položení jednotlivých rolí po směru výroby asfaltových pásů a položení některých rolí v opačném směru.

Velký rozdíl ve vzhledu povrchu střechy je vidět na obrázku, kde byla zahájena oprava
střechy. V okolí vpusti začalo natavování hydroizolační vrstvy z modifikovaných asfaltových pásů ELASTODEK 50 special dekor šedý.   

Odlišný vzhled nebo odlišný odstín povrchu barveného hrubozrnného posypu také ovlivňuje množství vody a nečistot, která stéká po povrchu asfaltových pásů u
jednotlivých částí střech.

Změna vzhledu střešní krytiny je hodně patrná u šikmé střechy s asfaltovými šindeli,
které mají na povrchu také posyp z drcené břidlice.  

Jak je z výše uvedených důvodů zřejmé, zajistit úplně stejný odstín povrchu asfaltových pásů shora s drcenou břidlicí v celé ploše střechy není prakticky možné.

Jestliže se například jedná o pohledovou střechu, na kterou je z okolních budov nebo z okolního terénu vidět, je potřeba použít vrchní asfaltové pásy shora s posypem z barvené drcené břidlice a určitě z jedné šarže výroby. Barvená drcená břidlice na povrchu asfaltových pásů vykazuje v praxi menší rozdíly a změny odstínu než přírodní drcená břidlice.

Elastomerové asfaltové pásy ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR  se vyrábějí s ochranným posypem z drcené přírodní břidlice, označené jako šedá, a také z barvené břidlice v odstínech: červená, hnědá, zelená, černá.

Bílý posyp z drcené břidlice

Na střechách s fotovoltaickými elektrárnami je optimální použít elastomerové asfaltové pásy shora s bílou barvenou břidlicí, které se vyrábějí na zakázku.

Výhody

  •  bílý posyp z břidlice má vynikající odrazivost slunečního záření
  • v letním období je teplota povrchu bílého posypu o 11 °C nižší než např. u šedého posypu z drcené břidlice
  • nižší povrchová teplota znamená nižší tepelné namáhání asfaltových pásů i pěnového polystyrénu
  • vrchní asfaltové pásy s bílým posypem je vhodné použít v oblastech detailů, na stěnách atik a vyšších částí budov

Využití asfaltových pásů s barvenou břidlicí

Černá barva břidlicového posypu je v různých projektech moderních staveb vyhledávaná architekty. Povrchová teplota asfaltových pásů opatřených shora černou břidlicí je ale během letního období o 10 až 12 °C vyšší než teplota na povrchu asfaltových pásů s přírodní, šedou břidlicí. Posyp drcené břidlice hnědé barvy je po určité době od montáže střechy nejvíce podobný barvě klempířských konstrukcí z měděných plechů „s patinou“.

Asfaltové pásy s barvenou drcenou břidlicí se někdy ve vymezených plochách natavují např. na povrch asfaltových pásů s přírodní břidlicí, a vytváří tak plochy určené pro pohyb pracovníků údržby technických zařízení na střeše. Asfaltové pásy s posypem z drcené břidlice různé barvy je možné zakomponovat do projektů a oživit tak vzhled střech různých budov.

Značka KVK Parabit je součástí portfolia společnosti Sika CZ, s.r.o.