Vážení obchodní partneři,

 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali (v souvislosti se změnami a povinnostmi uvedenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a o změně a doplnění Nařízení (ES) č. 1907/2006, kterým se změnila klasifikace a označování směsí a informací v bezpečnostních listech) o automatickém posílání bezpečnostních listů výrobků na Vaši emailovou adresu.

Hlavním důvodem tohoto kroku je naše snaha o zefektivnění informovanosti zákazníků společnosti Sika CZ o těchto změnách, stejně jako snaha zlepšit dostupnost bezpečnostních listů výrobků distribuovaných společností Sika CZ.

Bezpečnostní list Vám bude automaticky zaslán při prvním odběru výrobku a potom vždy při změně informací v bezpečnostním listu výrobku, který jste od nás odebrali za posledních 12 měsíců.

Požadujete-li zasílání bezpečnostních listů na jinou emailovou adresu, napište mi prosím konkrétní emailovou adresu na odpovědného pracovníka ve Vaší společnosti.

V případě nejasností nebo jakýchkoliv otázek mně prosím kontaktujte telefonicky nebo emailem na ehs@cz.sika.com

 

S pozdravem

 

Ing. Jaroslav Leischner
Představitel vedení pro QMS & EMS
Quality and EHS Manager

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36 | 624 00 Brno
tel. +420 546 422 424 | mobil +420 602 789 442
leischner.jaroslav@cz.sika.com

Chemická politika Evropské unie

 

REACH je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek.