Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců, aby byli schopni zvládat rostoucí požadavky, nové výzvy, sledovat měnící se konkurenci a samozřejmě plnit neustále rostoucí požadavky zákazníků. Pravidelně hodnotíme a prověřujeme jejich odborné znalosti. 

Schopnosti a dovednosti

Sika si zakládá na zaměstnancích s celou řadou funkčních a profesních schopností a dovedností. Podporujeme vedoucí funkce a jejich vzájemnou provázanost. Technické a řídící znalosti jsou ceněny stejně jako manažerské schopnosti. Týmová práce, sdílení zkušeností, ochota k neustálému rozvoji a učení je výzvou a základem kariéry u společnosti Sika.

Etika

Naše chování vůči zákazníkům, dodavatelům, konkurenci, úřadům a veřejností se řídí etickými standardy. Jsme schopni akceptovat chyby, ty mohou být vhodným poučením pro ostatní, ale nelze omluvit prohřešky vůči etickým standardům společnosti. Sika rozvíjí v zaměstnancích upřímnost, otevřenost a zdvořilost v pracovním prostředí.

Závazky

Sika pečuje o zaměstnance, kteří vnímají úkoly a povinnosti jako osobní výzvu, nejen jako běžný závazek bez jakékoliv odpovědnosti. Angažovaní pracovníci jsou nejlepším příkladem snahy o zlepšování svých schopností, nejvyšších standardů a etiky chování.

Duch Sika

Společně slavíme naše úspěchy, za kterými stojí odborné znalosti, nadšení a jednotnost založená na osobnosti pracující v nadšeném týmu, napříč funkcemi, národnostmi a hierarchií. Vytváříme prostředí, které zajišťuje úspěch při plnění abiciózních cílů. Dlouholetí zaměstnanci společnosti toto nazývají "Duchem Sika".