Vaše budoucnost ve společnosti Sika. Život s napnutými plachtami.

Máte rádi výzvy a náročné úkoly. Práci, prezentaci výsledků, sdílení firemních a osobních úspěchů. Sika podporuje všechny vaše úspěchy. Klíč se skrývá v řízení talentů a výkonu, v identifikaci možností dalšího rozvoje výkonnosti a schopností. Systematické plánování podporuje zaměstnance a pomáhá vedení při výběru talentů k dalšímu růstu a posílení jejich pozice.

Kontinuální vzdělávání

Odpovědní pracovníci na všech pozicích mají zásadní význam pro dosažení cílů. Změny ve společnosti a pracovních procesech vyžadují nepřetržitý a systematický tok nových informací a předávání poznatků. Proto byla založena Sika Business School, která realizuje myšlenku učící se organizace, která se neustále rozvíjí.  Spolupracujeme s významnými univerzitami a vzdělávacími institucemi, nejen u nás, ale i v zahraničí. Dlouhodobá spolupráce je navázána s Institutem pro rozvoj managementu v Lausanne ve Švýcarsku, a mnoha dalšími.

Výkon je oceněn

Systém bonusů šitý na míru společně s dalšími přínosy, charakterizují politiku společnosti Sika v oblasti odměňování. Jsme globálně působící společnost, která usiluje o dobré firemní zázemí na celém světě. Máme nastaveno několik základních principů přístupu a oceňování, které jsou promítnuty do každé jednotlivé společnosti.

Mezinárodní kariéra

Vedle odborné přípravy, dalšího vzdělávání, nových rozmanitých úkolů a zkušeností v jiných zemích a kulturách, je důležitým prvkem rozvoj potenciálu na všech úrovních vedení. Interní směrnice vytváří oporu pro zaměstnance, kteří opustí domovskou organizaci a zajistí odpovídající smlouvu přizpůsobenou cílové zemi.

Chopte se své šance a splňte naše výzvy

Ve společnosti Sika v současné době pracuje více jak 12 500 zaměstnanců na celém světě. Sika je doma na všech kontinentech. Poskytuje však víc než jen práci, umožňuje být pevným článkem stabilní společnosti. Bez ohledu na to, kde pro společnost Sika pracujete, těší se společnost Sika důvěře a dobré pověsti. Společnost je z většiny vlastněna potomky zakladatele p. Kaspara Winklera. Sika je připravena odpovědět na budoucí výzvy - je schopna přeměnit inovace v nadšení pro práci, má týmové myšlení a důležitým prvkem je zaměstnanec.