Síla zážitku

Společnost Sika si váží svých pracovníků a poskytuje jim odpovídající pracovní prostředí, které je nutností pro kvalitní a odpovědnou práci. Práce členů týmu je v souladu se společnými hodnotami, vnitřním přesvědčením a praxe. To je důvod, proč firma podporuje zachování etických norem. Vzájemný respekt, stejně jako důvěra má v oblasti řízení pracovníků klíčový význam. Všichni zaměstnanci společnosti Sika sdílejí tři základní hodnoty: partnerství, vytrvalost a inovace.

Důvěryhodné partnerství

Spolupráce je rozhodující pro úspěch společnosti. Základem tehoto úspěchu je týmový přístup zaměstnanců, otevřená komunikace a individuální odpovědnost. V dnešním složitém světě je velice důležitá vzájemná důvěra.Dynamický rozvoj společnosti vyžaduje nové formy spolupráce a připravenost na změnu. Klíčovým prvkem je integrace rozdílných povah osobností a mezinárodní výměna znalostí a zkušeností. Personální politika využíva nové způsoby pro výběr a motivaci zaměstnanců, např. různé formy dialogu nebo využití úspěšných příkladů ze zahraničí. 

Síla pro posun v před

Společnost Sika si uvědomuje, že úspěšná práce vyžaduje kvalitní zázemí, vzájemnou dohodu, dodržování rozpočtů, řízení konceptů, koordinace cílů a vytrvalost bez ohledu na překážky. Můžeme se spolehnout na zdroje informací a společně hledat cesty pro rozvoj. Vedle odborné přípravy, vzdělávání, nových rozmanitých úkolů, zkušeností v jiných zemích můžeme tyto prvky postupně posouvat v před. Tento potenciál nám otevírá budoucí rozvoj.

Odvaha pro inovace

Společnost je hrdá na to, že vytvořila styl řízení, který podporuje individuální svobodu jednat a rozhodovat, stejně jako nadšení pro práci, otevřenost pro změny a opravdové závazky zaměstnance. To znamená, že se věci hýbou směrem v před. Sika si přeje, aby byli zkušení zaměstnanci v práci spokojení a hrdí na své výkony a na úspěch firmy. Slogan "Buďte hrdí na Siku a ona bude hrdá na Vás" je toho důkazem.