Řízení rozmanitosti

Cílem společnosti Sika je vytvořit příjemné pracovní prostředí, ve kterém není tolerována diskriminace žádného druhu. Inovace, výkon a vzájemný respekt určují způsob, jakým budeme spolupracovat. Každý v naší společnosti přispívá svým dílem k úspěchu celé skupiny. Sika si je vědoma výhod tohoto rozmanitého pracovního prostředí a proto podporuje integraci osob z různých odvětví.

Napříč kulturami

Sika jako globální zaměstnavatel ve vysoce konkurenčním prostředí je závislá na zkušenostech zaměstnancíů, kteří tvoří klíčový prvek úspěchu. Mezinárodní pracovní zkušenost se stále více cení, zejména pro řídící pozice. Sika podporuje  kvalifikované a zkušené pracovníky a nabízí možnost uplatnit svoje zkušenosti i v jiných částech světa. 

Být dobrým občanem

Jednotlivé společnosti Sika využívají zejména místní zdroje. Sika je v podnikání zaměřena především na dlouhodobém a udržitelném úspěchu všech zúčastněných složek - ekonomické, ekologické a sociální. Vedení a zaměstnanci společnosti jsou pečlivě vybíráni nejen z místních, ale i mezinárodních odborníků. Snažíme přispět k vytvoření silné a dúvěrihodné komunity. Soudržnost týmu je pro nás důležitá a je vysoce ceněna.

Kvalita a rozmanitost

Potřeby, přání a jazyk, ve kterém se naši zákazníci vyjadřují jsou bezpochyby rozdílné. My jim musíme porozumět a poskytnou stejně kvalitní služby na celém světě. Zvyšování kvality našich výrobků a služeb tak přímo souvisí i s rozmanitostí v rámci společnosti. Tak jak jsou rozmanití naši zákazníci, od firemní kultury, přesvědčení a schopnosti je nutné připravit zaměstnance aby pochopili tyto rozdíly a dokázali nabídnout vhodné řešení. Rozmanitost je tedy jedním z hlavních témat.