Lidský pohled na úspěch

Ve společnosti Sika najdete firemní kulturu založenou na těchto hodnotách: odvaha pro spolupráci, vytrvalost a inovace. Očekáváme mnoho, ale také máme co nabídnout: naším cílem je ocenit výkon a obětavost nejen prostřednictvím platu za odvedenou práci ale i prostřednictvím sociálního zabezpečení. Současně přikládáme důležitost následujícím aspektům:

Prostor pro rozvoj

Naším cílem je vytvořit prostor pro rozvoj talentů. Ikdyž očekáváme od zaměstnanců plnění dlouhodobých cílů, akceptujeme požadavek na flexibilitu ve změně pozice, možnost mezinárodní kariéry a týmové práce ve skupině Sika.

Individuální odpovědnost

Nejvýraznější charakteristikou zaměstnanců je schopnost práce za současného vnímání sociální odpovědnosti: k posunu vpřed je třeba respektovat odlišné názory a přizpůsobit se strategickým cílům. Je vaším cílem nejen dokonale splnit úkoly, ale přinést výsledky ve správný čas? Pak je Sika tím správným místem pro Vás.

Pracovní atmosféra

Snažíme se o dokonalost. Sika podporuje otevřené prostředí v němž se mohou zaměstnanci rozvíjet v závislosti na jejich odborné kvalifikaci a osobních schopnostech - podporujeme atmosféru, ve které se může rozvíjet výkon, inovace a vzájemný respekt, prostředí, které naplňuje zaměstnance tím, že mohou dělat to, co funguje a má cíl.

Otevřená komunikace

Zavázali jsme se k otevřené, cílené a jednoduché komunikaci. Organizační struktura společnosti Sika je doplněna kooperativním stylem řízení, který zaručuje účast příslušných pracovníků u přijímání rozhodnutí.

Solidnost a spolehlivost

Sika se neustále úspěšně rozvíjí a rozšiřuje. Pevný základ vytvořili Kaspar Winkler a Dr. Fritz Schenker, kteří ukázali prukopnického a podnikavého ducha. I dnes panuje odvaha pokračovat v inovacích v kobinaci se sílou vytvrvat, sjednotit korporátní růst společně s udržitelným rozvojem. Sika věnuje mimořádnou pozornost také zajištění udržitelného rozvoje v oblasti lidských zdrojů.