„Cool roofs,“ též nazývané střechy s vysokým albedo efektem, mají schopnost odrážet přes 65 % slunečních paprsků. V porovnání s konvenčními střechami, jejichž odrazivost je menší než 15 %, mají reflexní střechy tuto schopnost díky zevní vrstvě obsahující speciální odrazový materiál.
Znáte je všichni dobře

Na pohlednicích a fotkách z dovolených od Středozemního moře často dominují domky světlých barev s bílými střechami. Tradiční architektura stará tisíce let. Přestože jsou tzv. reflexní střechy jedny z nejhospodárnějších způsobů, jak snížit vnitřní teplotu během léta, západní architektura je z velké většiny prozatím nepřevzala.  

Jak vlastně fungují?

Reflexní střechy umožňují odrážet sluneční paprsky a odpuzovat teplo díky speciálním
vlastnostem materiálů používaných pro jejich přípravu, pokrytí a nátěry. Nejčastěji se jedná o bílé střechy, které redukují fenomén tepelného ostrova, minimalizují teplotní dopad na mikroklima a místní životní prostředí.

Systémy moderních reflexních střech se skládají z vysoce reflexních termoplastických a tekutých membrán a svrchních nátěrů, které poskytují celou řadu výhod po dlouhou dobu životnosti.

ODRAZ SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ

Všimněte si rozdílu energetického toku slunečního záření dopadajícího na konvenční plochou střechu (vlevo) a reflexní střechu pokrytou bílou membránou nebo pláštěm (vpravo).

Dlouhodobé přínosy studených střech pro Váš projekt

 • Redukují spotřebu mechanické klimatizace a šetří náklady na energie.
 • Snižují efekt vzniku tzv. „městského tepelného ostrova“ ve městech a na předměstích.
 • Minimalizují tepelný dopad na mikroklima a místní životní prostředí.
 • Minimalizují růst vnitřních teplot v budovách a zlepšují komfort obyvatelů domu.
 • Zlepšují odolnost a vzhled střech snížením materiálového napětí a prodlužují její životnost.
Systém studených střech Sika

Naše široké produktové portfolio voděodolných membrán pro ploché střechy nabízí vhodné řešení v podstatě pro každou aplikaci.

Systémy pro reflexní střechy Sika splňují veškeré požadavky:

 • Vysoké počáteční SRI hodnoty
 • Vysoká odrazová hodnota po expozici (malá redukce odrazivosti během prvních let do doby, než dojde k ustálení barvy)
 • Přínosy bílých a reflexních střech (významné snížení spotřeby energie) během celé doby životnosti
 • Vlastnosti umožňující snadnou údržbu a čištění, aby SRI hodnota znovu dosáhla téměř 100 % původní hodnoty. Musí být respektována udržitelnost všech technologií pro dané klimatické podmínky.
 • Požadavky systému hodnocení LEED pro LEED kredit 5, úroveň 1
 • Požadavky systému hodnocení LEED pro další úrovně
 • Jednovrstvé membrány (FPO a PVC)
 • Tekuté membrány a vrstvy (několik technologií)
 • Slučitelnost s celým střešním systémem, včetně doplňků
 • Prokázaná výkonnost a spolehlivost, vysoká odolnost (Nižší povrchové teploty zvyšují životnost.)
 • Environmentální prohlášení o produktu (EPD) k dispozici

Příklady zhotovení reflexních střech Sika

Mechanicky ukotvený membránový systém
 • FPO membrána Sarnafil® TS 77 mechanicky ukotvená k podkladu se Sarnafast® SBF
  6.0 mm a Sarnafast® Washer KTL
 • Nová tepelná izolace
 • Stávající nebo nově vybudovaná na betonovém podkladě
Tekuté hydroizolace / nátěrové systémy
 • 1 až 2 vrstvy Sikalastic-621 TC
 • Výztuž Sikalastic® Reemat
 • Podkladní nátěr Sikalastic®-601 BC
 • Sika Concrete Primer
 • Betonový podklad

JAK MĚŘÍME ENERGETICKOU ÚČINNOST REFLEXNÍ STŘECHY?

Účinnost reflexních střech je měřena třemi hlavními indikátory:

Solární odrazivost (SR)

Povrchová schopnost materiálu odrážet viditelné i neviditelné sluneční záření je nazývána jako sluneční odrazivost nebo taktéž albedo. Sluneční odrazivost povrchu se pohybuje v rozmezí od 0 (černé) do 1 (bílé). Bílé povrchy mají vysokou sluneční odrazivost a nízkou absorpci, zatímco tmavé povrchy mají nízkou odrazivost a vysokou absorpci.  

Tepelná emisivita (IE)

Schopnost povrchu vyzařovat teplo v infračervené teplotní škále je nazýváno tepelná emisivita. Hodnota se pohybuje v rozmezí od 0 do 1 v závislosti na materiálu. Čím vyšší je hodnota IE, tím nižší bude teplota povrchu. Nátěry na oceli mají nižší tepelnou emisivitu než polymerní syntetické povrchy.  

Index solární odrazivosti (SRI)

Index solární odrazivosti (SRI) vyjadřuje schopnost střešního materiálu odrážet sluneční energii. Je definován tak, že standardní černá barva (sluneční odrazivost 0,05; emise 0,90) má hodnotu 0, zatímco standardní bílá (odrazivost 0,80; emise 0,90) má hodnotu 100. Čím vyšší je hodnota SRI, tím je materiál vhodnější na „cool roofs“ reflexní střechy (= střecha bude chladnější). Hodnoty SRI mohou přesáhnout dokonce až 100.

Hodnoty SRI jsou vypočítávány za použití SR a IE hodnoty definované ASTM E 1980
"Výpočet indexu sluneční odrazivosti horizontálních a nízko kloněných neprůhledných povrchů." Podobný Evropský standard vešel v platnost v roce 2017 „EN 17190 Flexibilní fólie pro hydroizolaci - index sluneční odrazivosti.“

PROSPEKT

STAVTEHLAVOU.CZ
HYDROIZOLACE STŘECH - TEKUTÉ NÁTĚRY

Reflexní střechy najdete na str. 12-13.

 

STÁHNOUT KATALOG

 

PRODEJNÍ AKCE

MOJESIKA.CZ
ŘEMESLNÍCI A STAVEBNÍ FIRMY

Používejte produkty Sika a získejte profi nářadí a oblečení! Za každý nákup nad nad 30.000 Kč bez DPH Vás čeká odměna.

MOJESIKA.CZ

 

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme profesionálními dodavateli s doloženými zkušenostmi v aplikaci technologicky pokročilých řešení. Poskytneme Vám mnoho důležitých informací a budeme hodnotným partnerem pro váš projektový tým.

KONTAKTUJTE NÁS.