Sika PowerCure systém kombinuje výhody jedno- a dvousložkových lepících systémů zcela novým a komfortnějším způsobem. Nabízí jednoduchou aplikaci a zároveň vysokou spolehlivost při nanášení ve výrobně i v terénu.

Od samého začátku byl projekt vyvíjen v součinnosti s jeho budoucími uživateli a vytvořen pro práci za jakýchkoliv podmínek. Systém PowerCure se skládá z nového aplikátoru lepidla, vysoce účinného dynamického mixéru a nového úspornějšího řešení balení. Je slučitelný se všemi technologiemi lepení včetně SMP, polyuretanových a silikonových lepidel.

PowerCure – výjimečné řešení pro opravy

Lepidla PowerCure pracují nezávisle na okolních klimatických podmínkách. Během několika minut vytvrdnou do úrovně specifikované výrobci automobilů, zesílí strukturu na originální stupeň tvrdosti. Pro použití neexistují žádná omezení, systém je vyvinut pro práci v drsných venkovních podmínkách typických pro odvětví oprav a výměn autoskel i další oblasti aplikace.

PowerCure – přesnost čerpadla ve vašich rukou

Systém PowerCure přináší přesnost a výkon čerpadla pro nanášení lepidel a tmelů na menších plochách. Je ideálním řešením pro prostory, které jsou těžce dosažitelné s pumpou. Systém PowerCure byl od počátku vyvíjen společně s jeho budoucími uživateli, aby bylo dosaženo uživatelsky příjemného systému nanášení rychlých lepidel.

PowerCure – více flexibility

PowerCure je vysoce mobilní a spolehlivý společník v terénu (na staveništi, parkovišti apod.). Je vhodný pro větší aplikace bez závislosti na pracovním prostředí.

PowerCure – rychlé utěsnění spár

PowerCure je zcela novou platformou pro urychlené systémy lepení a tmelení. Dynamický mixér zaručuje homogenní smíchání obou složek a zároveň umožňuje plné vytvrzení tmelů během několika hodin. To je ideálním řešením pro tmelení velkých spár v rozmanitých zakázkách.

PowerCure – komplexní řešení pro rychlé lepení

PowerCure je vynikajícím systémem pro těsnění a lepení. Při jeho vývoji byly použity zcela nové technologie, chráněné více než 13 patenty. Je tvořen řadou produktů, které poskytují ideální řešení pro oblast rychlého lepení a tmelení. Více informací o systému naleznete na webu www.sika.com/powercure.

SYSTÉM LEPENÍ SIKA POWERCURE ZÍSKAL OCENĚNÍ iF DESIGN AWARD

Ocenění iF DESIGN AWARD je uznáváno přes 60 let jako značka excelence projektu. Má vedoucí postavení mezi světovými oceněními v oblasti designu, vývoje, výjimečných záměrů. Společnost Sika se v roce 2016 stala jedním z držitelů této renomované značky, když byl oceněn systém lepení Sika PowerCure. Zvítězil v širokém spektru soutěžitelů: mezinárodní komise hodnotila přes 5000 projektů z 53 zemí.