Každý prostor v zařízení zdravotní péče má podle účelu použití své jedinečné požadavky na povrch podlah, stěn a stropů. Výběr vhodných materiálů pro široký rozsah klinických a neklinických použití bývá obtížný, ať se jedná o vyšetřovací místnosti, operační sály, JIP, hospitalizační pokoje, sesterny, kanceláře nebo restaurace a maloobchody. Vytvořili jsme proto pro Vás seznam 10 hlavních faktorů, které byste při volbě interiérových povrchů ve zdravotnictví měli zvážit.

1. BEZPEČNOST

 • nemocniční infekce - požadavek na snadné čištění a sanitaci podlah pro zamezení růstu plísní, bakterií...
 • úrazy - protiskluznost
 • elektrostatické výboje  - volba krytiny, omezující množství statické elektřiny v prostředí (prevence vzniku požáru)
 • požár - nátěrové hmoty zpomalující hoření

2. POHODLÍ

 • klidné prostředí - tlumení přenosu hluku  
 • správná úroveň pružnosti krytiny – pružnější podlaha zvyšuje pohodlí personálu, ale také zhoršuje podmínky pohybu s lůžky, vozíky
 • tepelná vodivost - chladno od nohou nebo nadměrný prostup tepla z podlahového topení
 • omezení nepříjemného zápachu – méně pórovité a bezesparé podlahy a stěny omezují šíření plísní

3. ODOLNOST PŘI URČENÉM POUŽITÍ

 • mechanická odolnost vůči nárazu, poškrábání (pád ostrých předmětů, těžkého zařízení)
 • pružnost podlahy – odolnost vůči statickým těžkým předmětům vs. tlumení pádu pacientů
 • odolnost valivému zatížení – tvrdší krytina s pevným podkladem usnadňuje pohyb s lůžky a vozíky
 • chemická odolnost – působení desinfekčních a sterilizačních prostředků, skvrny od krve, moči, jódu apod.

4. ESTETIKA

 • vytvoření příjemného prostoru pro pacienty i personál snižuje stres z nemocničního prostředí
 • povrchy podlah, stěn a stropů podporující celkový design prostoru
 • materiály s velkou flexibilitou designu a škálou barev
 • povrchy se stejným režimem čištění usnadňují úklid

5. ÚDRŽBA

 • bezesparé podlahy pro minimalizaci a prevenci šíření infekce
 • neporézní podlahy pro zamezení vzniku plísní a řas
 • slučitelnost čisticích prostředků s povrchem podlah
 • režim úklidu a časová náročnost čištění

6. TRVANLIVOST

 • výběr podlahy dle očekávané zátěže – životnost závisí na míře opotřebení
 • čím trvanlivější je opotřebovávaná vrstva, tím méně je zapotřebí chemikálií a práce nutných pro běžnou údržbu
 • výrobky s vyšší odolností UV záření mají vyšší barevnou stabilitu v čase
 • nátěrové systémy beze spár a dutin prodlužují životnost  

7. UDRŽITELNOST

 • produkty s nízkou emisí těkavých látek (VOC) přispívají ke kvalitě vnitřního vzduchu a nemají negativní vliv na pacienty, personál a prostředí
 • při výběru produktů dbejte na certifikace podle mezinárodně uznávaných norem (LEED, BREEAM, ISO 14001 atd.)
 • materiály pro čisté prostory (CSM) jsou nutné pro patologie, výzkumné laboratoře a další kritické prostory, kde může prach a nečistoty v ovzduší negativně ovlivňovat probíhající procesy

8. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

 • dodavatel materiálu by měl být schopen plnit záruční povinnosti po celou dobu záruky, chránit kupujícího před výrobními vadami
 • ISO 9001 zaručuje jednotnost při výrobě a dodržování zve­řejněných specifikací výroby
 • realizační tým musí být dostatečně proškolen pro aplikaci vybraného produktu
 • mezinárodní certifikace kvality výrobků (CE)

9. REFERENCE

Naše reference
 • prohlédněte si seznam referencí dodavatele podlahových krytin
 • navštivte realizační místa, abyste viděli kvalitu prací na vlastní oči, získali důvěru v do­davatele a nasbírali nápady, které mohou zlepšit váš vlastní projekt

10. NÁKLADY

 • pořizovací náklady (nákupní cena, dodávky, instalace)
 • náklady na udržování povrchu za celou dobu životnosti (mohou být až 10x vyšší než pořizovací náklady!)
 • vliv řešení na spo­kojenost a zdraví pacientů a personálu a na produktivitu personálu
 • architekti, zhotovitelé a vlastníci budov mají během stavebního projektu různé priority – zvažte všechna hlediska v dlouhodobém horizontu životnosti budov

PODLAHOVÉ SYSTÉMY SIKA pro zdravotnictví

Sika®ComfortFloor® ps-27

barevná, bezespará, houževnatě pružná polyuretanová podlaha

POUŽITÍ

zdravotnická zařízení, antialergenní prostory, chodby, kanceláře

Sika® DecoDur® ES-22 Granite

barevná, hladká podlahová stěrka pro aplikace v interiéru, s efektem granitu

POUŽITÍ

zdravotnická zařízení, farmaceutický průmysl, pečovatelská zařízení

Sikafloor® MultiDur ES-28 ECF/EQ

elektrostaticky vodivý, samonivelační, epoxidový podlahový systém

POUŽITÍ

sterilní (čisté) prostředí: lékařský, farmaceutický průmysl, optické produkty

ke stažení

Časopis: PODLAHY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Certifikace podlah Sika

tabulka použití podlahových systémů

PRODEJNÍ AKCE

STAVTEHLAVOU.CZ

STAVEBNÍCI:

Stavte s produkty Sika a soutěžte o 1000 000 Kč!

ŘEMESLNÍCI A STAVEBNÍ FIRMY:

Používejte produkty Sika a získejte profi nářadí a oblečení! Za každý nákup nad nad 30.000 Kč bez DPH Vás čeká odměna.

STAVTEHLAVOU.CZ

 

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme profesionálními dodavateli s doloženými zkušenostmi v aplikaci technologicky pokročilých řešení. Poskytneme Vám mnoho důležitých informací a budeme hodnotným partnerem pro váš projektový tým.

KONTAKTUJTE NÁS.