Urbanizační trendy spojené se zahušťováním zastavěných ploch vyžadují inteligentní a bezpečné řešení staveb. Růst měst a různé nehody (požáry, přírodní katastrofy) proto vedly ke zpřísnění regulací a standardů ve stavebnictví, které skokově navýšilo poptávku po vysoce kvalitních stavebních materiálech a řešeních. Sika dlouhodobě pracuje na vývoji produktů vysoké kvality za účelem splnění přísných standardů a zároveň chce být lídrem v oblasti kvality těchto řešení.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Ocelové konstrukce ztrácejí svou nosnost při dosažení kritické teploty, například v případě požáru. Nechráněná ocel se může během několika minut zhroutit. Předpisy vyžadují, aby struktura budovy byla chráněna před ztrátou stability alespoň po dobu nutnou pro bezpečnou evakuaci osob.  

Ochranný nátěr Sika® Unitherm® Platinum-120 zpomaluje přístup tepla ke konstrukci tím, že se v případě vysokého nárůstu teploty změní na pěnu. Ta chrání strukturu budovy a může prodloužit dobu evakuace až na 150 minut.

Produkt je revoluční také v tom smyslu, že se aplikuje již při výrobě ocelové konstrukce, nikoliv na stavbě. Tím je práce jednodušší, rychlejší a bezpečnější. Nátěr má krátkou dobu schnutí, spojuje ochranu proti korozi i požáru do jednoho systému a splňuje požadavky mnoha iniciativ pro zelené budovy.

Multifunkční organizace společnosti Sika

Díky své silné organizaci s různými oblastmi působení Sika dokázala přenést své znalosti technologie bobtnavých nátěrů do tmelů. V případě požáru zabraňují vysoce účinné tmely šíření kouře a tepla přípojnými spoji ve stěnách a podlahách. Nový systém Sikaflex®-400 Fire poskytuje až čtyři hodiny požární odolnosti, udržuje požár a kouř u zdroje a tím prodlužuje dobu evakuace.

A co se v případě požáru stane s betonem?

Dokonce i beton vykazuje při vysokých teplotách explozivní spalování povrchové vrstvy. Výsledkem je, že výztužná ocel obklopená betonem je vystavena ohni. Ubývání betonové vrstvy může být úspěšně zabráněno přidáním mikrovláken do betonu, například SikaFiber®. Výztuž je již uvnitř hotového betonu, což snižuje náklady dodavatelů stavby. Kromě toho získala společnost Sika německou cenu pro obaly pro své vlastní vylepšené obalové řešení, které se zcela rozpouští ve vodě. Obal tedy není nutné odstraňovat z výrobku před jeho přidáním do betonové míchačky.

Systémy strukturálního zesilování

Použití budovy nebo konstrukce se může měnit po celou dobu její životnosti. Může se zvýšit zatížení, kompletně změnit funkce, nebo jsou zpřísněny stavební standardy. Sika má řadu produktů pro renovace, které mohou vyhovět zvýšenému zatížení stávajících konstrukcí, ať už se jedná o požadavek na zvýšenou pevnost v ohybu či střihu, nebo na pevnost sloupů. Jedním z těchto systémů je Sika CarboDur®, který je světově nejrozšířenějším a nejvíce uznávaným řešením strukturálního zesilování pomocí polymerů karbonových vláken (CFRP).

Známá ikona Aucklandu - most Grafton Bridge, byl postaven v roce 1910. O 100 let později bylo nutné provést jeho strukturální zesílení. Na spodní stranu železobetonových nosníků byly nainstalovány pásy Sika CarboDur® CFRP, aby zajistily dodatečnou pohybovou odolnost. Následně byly v párech instalovány profily Sika CarboShear L  kolem nosníků a na horní stranu desky pro zlepšení odolnosti ve střihu. Ve výsledku byla mostu dodána seismická odolnost odpovídající moderním standardům a zároveň byla zvýšena kapacita pro udržení zvýšenného objemu dopravy - to vše bez zásahu do vzhledu mostu a beze změny jeho historické hodnoty.

Tichý systém pro akustický komfort

Vyšší stavební standardy se netýkají pouze bezpečnostních vlastností budovy, ale nyní  se zabývají také komfortem uživatelů. Vysoké stupně urbanizace často vedou ke zhuštění života obyvatel. Proto byly do stavebních standardů zařazeny požadavky na akustické vlastnosti podlah, stěn a stropů nových budov. Sika nyní pracuje na novém produktu, aby mohla nabídnout řešení nejvyšší kvality a maximálního komfortu konečného uživatele.