Existují různé způsoby ochrany spodních staveb před vnikáním vody do konstrukce. Můžete použít vodonepropustný beton, vnitřní a vnější izolační materiály, nátěry a fólie, které však jednotlivě nemusí zaručit dokonalé utěsnění stavby. My si dnes představíme nejefektivnější systém pro stupně hydroizolace 1-3, nepohyblivé konstrukce a méně agresivní prostředí.

„BÍLÁ VANA“ je komplexním systémem postupů od počátku plánování projektu, přes realizaci až po kontrolu hotové stavby. Koncept sestává z použití  vodonepropustného betonu a utěsnění všech pracovních a dilatačních spár za pečlivého řízení vzniku trhlin.

Hlavní výhodou je snadná a rychlá výstavba. Bílá vana plní zároveň statickou a těsnicí funkci, čímž šetří materiálové náklady a čas na dodatečnou aplikaci hydroizolace. Systém je vhodný pro spodní stavby průmyslových i obytných budov, podzemních parkovacích ploch apod.

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY PRO VODOTĚSNOST BÍLÉ VANY

- navržení spodní stavby v jedné úrovni a v pravidelném čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru

- použití betonové směsi pro vodonepropustný beton (přísady do betonu pro zpomalování, redukci smrštění, blokátory pórů, superplastifikátory atd.)

- zajištění homogenní tloušťky betonu, nejméně 30 cm, ve všech částech bílé vany

- vypočtení odpovídajícího množství ocelových výztuží zkušeným statikem

- zajištění správného ukládání betonu (zabránění nestejnoměrnému namáhání, únikům, špatnému hutnění nebo segregaci betonu)

- betonování dilatačních celků v jednom kroku

- řízení vzniku trhlin: max. povolená šířka 0,2 mm a zákaz prostupu trhliny celou tloušťkou konstrukce

- navržení dilatačních a pracovních spár pro minimalizaci napětí – rozdělení konstrukce na pravidelné čtvercové části

- utěsnění dilatací spárovými pásy nebo profily na bázi plastů

- utěsnění pracovních spár a prostupů bobtnavými profily nebo tmely

- záložní systém: injektážní hadičky

REFERENCE: FAKUTLNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Mezinárodní centrum klinického výzkumu u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné centrum nové generace a zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče.  Soustředí se na prevenci, časnou diagnostiku a léčbu především kardiovaskulárních onemocnění.

Centrum tvoří dvě sedmipatrové budovy ve tvaru písmene L umístěnými uvnitř
kampusu fakultní nemocnice. Při konstrukci byl kladen prioritní důraz na bezpečnost, komfort a soukromí pacientů a současně na novou logistiku, umožňující vysokou flexibilitu a efektivitu práce výzkumných týmů.

Řešení Sika

  • spodní stavba byla řešena jako "bílá vana" s použitím spárových pásů Sika
  • vodonepropustný beton: se superplastifikační přísadou řady Sika ViscoCrete® a těsnicí přísadou Sika® DM 2 V

 

REFERENČNÍ LIST PROJEKTU FN SV. ANNA

PRODUKTY SIKA A SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

Sika® ViscoCrete®

Plastifikátory a superplastifikátory pro snížení množství záměsové vody, zlepšení konzistence a pro zmenšení velikosti vzduchových pórů.

Sika® WT-200 P

Aktivní krystalizační a těsnicí přísada pro utěsnění pórů vůči pronikání vody.

Sika® Control-40

Přísada omezující smrštění betonu, omezuje vznik trhlin a prasklin během vytvrzování betonu.

Řada SikaFume®

Přísady založené na technologii Silikafume vykazující pucolánovou aktivitu pro snížení pórovitosti betonů.

Spárové pásy Sika®

Vnitřní nebo vnější spárové pásy,na bázi PVC nebo FPO, pro utěsnění konstrukcí a pohyblivých spár.

Tmel a těsnicí profily SikaSwell®

Řada těsnicích profilů a tmelu bobtnajících při kontaktu s vodou, vhodné pro utěsnění pracovních spár a prostupů (např. prostupy potrubí).

Injektážní hadičky SikaFuko®

Injektážní hadičky pro těsnění konstrukčních spár, i pro případnou opakovanou injektáž v případě pozdějšího pohybu konstrukce.

Systém Sikadur-Combiflex® SG

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, schválený pro přímý styk s pitnou vodou.

Spárové pásy Tricosal®

Vnitřní nebo vnější spárové pásy pro velmi důkladnou hydroizolaci spár.

prospekt

STAVTEHLAVOU.CZ
ŘEŠENÍ SPODNÍ STAVBY SE SYSTÉMY SIKA

Koncept bílé vany najdete na stránkách 18-19

 

STÁHNOUT KATALOG

 

PRODEJNÍ AKCE

STAVTEHLAVOU.CZ

STAVEBNÍCI:

Stavte s produkty Sika a soutěžte o 1000 000 Kč!

ŘEMESLNÍCI A STAVEBNÍ FIRMY:

Používejte produkty Sika a získejte profi nářadí a oblečení! Za každý nákup nad nad 30.000 Kč bez DPH Vás čeká odměna.

STAVTEHLAVOU.CZ

 

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme profesionálními dodavateli s doloženými zkušenostmi v aplikaci technologicky pokročilých řešení. Poskytneme Vám mnoho důležitých informací a budeme hodnotným partnerem pro váš projektový tým.

KONTAKTUJTE NÁS.