Rostoucí provozní zátěž a tlak na zkracování termínů realizací a oprav - to jsou hlavní problémy silnic a chodníků. Ptáte se, jak jim efektivně čelit?

ŘEŠENÍ PRO POKLÁDKU DLAŽBY A KAMENNÝCH KOSTEK

Sika® FastFix je řada systémových řešení, která je určena speciálně pro silniční práce. Splňuje všechny náročné požadavky vyplývající ze zvýšeného provozu chodců a vozidel, včetně příslušných norem.

 

POVRCHY CHODNÍKŮ A SILNIC JSOU VYSTAVENY ŠIROKÉ ŠKÁLE VLIVŮ, KTERÉ JE POŠKOZUJÍ:

 • fyzikální (automobilová doprava a mechanické strojní čištění)
 • chemické (náhodná rozlití paliv, olejů, pohozené odpadky, používání posypových solí)
 • povětrnostní (velké teplotní výkyvy, pronikání vody)

Tyto vlivy negativně ovlivňují všechny přidružené kanalizační šachty, servisní průlezy a poklopy inženýrských sítí i uliční mobiliář.

 

VE SVÝCH PROJEKTECH MŮŽETE TĚMTO PROBLÉMŮM ZABRÁNIT, pokud si zvolíte kompetentního partnera. Společnost Sika má celosvětově rozsáhlé zkušenosti v této oblasti - od plánování projektu, přes realizaci až k dokončení, včetně jasného stanovení požadavků a postupů pro údržbu. Sika je váš ideální partner.

UKLÁDÁNÍ OBRUBNÍKŮ NEBO DLAŽEBNÍCH KOSTEK

DLAŽBY MŮŽETE OBVYKLE VIDĚT V HISTORICKÝCH CENTRECH MĚST.

Aby se z dlažby nestala překážka pro chodce a cyklisty, je nutné pečlivě vybrat materiály pro ukládání a spárování.  Ukázalo se, že tradiční metody s použitím písku nebo směsi písku a cementu nejsou trvanlivé a v podmínkách moderních měst nevydrží - dochází k sedání kvůli statickému a dynamickému dopravnímu zatížení, praskání a úbytku spárovacího a dlažebního materiálu a prorůstání plevele.

Všechny tyto problémy řeší produktová řada Sika® FastFix, která zlepšuje funkční parametry dlážděných povrchů a snižuje nezbytnou dobu uzavírky po instalaci nebo opravě. Trvanlivost materiálů zvyšuje celkovou životnost dlážděných povrchů a zvětšuje intervaly mezi kroky údržby.

 

Sika® FastFix-132

Rychletvrdnoucí cementový potěrový materiál pro ukládání dlažebních nebo betonových kostek, kamenných desek, kamene apod.

 • 1komponentní
 • snadná zpracovatelnost (pouze přidání vody)
 • rychlé tuhnutí s minimálním vznikem trhlin
 • výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
 • vysoké konečné pevnosti
 • pěší provoz po 24 hodinách, provoz vozidel po 48 hodinách
 • balení 25 kg

SPÁROVÁNÍ DLAŽEB

Při dláždění nikdy nepodceňujte důležitost spárovací malty. Kromě pevného uložení dlažebních kostek a dobré estetické povrchové úpravy plochy, chrání tato malta podkladní maltu před kořeny rostlin, oděrem způsobeným mechanickými čisticími stroji a náhodně rozlitými oleji a palivem z vozidel nebo jinými agresivními chemikáliemi.

Sika® FastFix-133

Cementová malta pro vyplnění spár mezi dlažebními kostkami z kamene, kamenných dlaždic a desek, prefabrikáty apod.

 • 1komponentní
 • výborná roztékavost a samonivelační vlastnosti
 • výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
 • nezanechává stopy a výkvěty na povrchu kamene
 • vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím
 • vysoké konečné pevnosti
 • pěší provoz po 24 hodinách, provoz vozidel po 48 hodinách
 • balení 25 kg

UPEVŇOVÁNÍ ULIČNÍHO MOBILIÁŘE A DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Společnost Sika má k dispozici mnoho dalších výrobků a systémů, z nichž lze vybrat to nejlepší řešení pro upevnění různých částí uličního mobiliáře, silničních značek a všeho ostatního, co se musí upevnit do dlažby nebo do podkladu a řádně utěsnit.

Při výrobě používá Sika ty nejnovější technologie na bázi cementu a pryskyřic. Materiály vyhovují požadavkům na různá zatížení, rozměry, vystavení okolním vlivům, rychlost tvrdnutí, kompatibilitu atd. Vybírat můžete v produktových řadách Sika® FastFix, SikaGrout®, Sikadur®, Sika AnchorFix®, Icosit® KC a Sikaflex®. Naši odborní technici vám poskytnou potřebné poradenství.

POSTUP UKLÁDÁNÍ A SPÁROVÁNÍ DLAŽBY - SYSTÉM FASTFIX

REFERENČNÍ PROJEKT

Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc

Rekonstrukce dlažby v okolí odvodňovačů, která byla poškozena intenzivním a nepřetržitým provozem autobusů a působením srážkové vody, rozmrazovacích solí i čisticích strojů.

 

POŽADAVKY

Dosáhnout co nejvíce trvanlivého řešení při zachování estetiky dláždění a minimalizovat potřebu intenzity čištění a údržby.

 

ŘEŠENÍ SIKA

 • lože dlažby na rekonstruovaném podkladu: malta Sika® FastFix 132
 • zalití spár: Sika® FastFix-133
 • dilatační spáry a spáry po obvodu odvodňovačů: trvale pružný tmel Sikaflex® PRO-3
 
ZHOTOVITEL
OHL ŽS, a.s.

PRODEJNÍ AKCE

mojesika.cz
ŘEMESLNÍCI A STAVEBNÍ FIRMY

Používejte produkty Sika a získejte profi nářadí a oblečení!

 • Odměna za každý nákup nad 30.000 Kč bez DPH.
 • Hodnoty faktur je možné sčítat.
 • Registrovaní mají větší výběr odměn a možnost převádět nevyčerpané částky nákupů.
 • Za první registrovaný nákup - nůž Victorinox.
 • Za doporučení řemeslníka - pracovní oblečení Sika.

 

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme profesionálními dodavateli s doloženými zkušenostmi v aplikaci technologicky pokročilých řešení. Poskytneme Vám mnoho důležitých informací a budeme hodnotným partnerem pro váš projektový tým.

KONTAKTUJTE NÁS.