Síť světového fondu ochrany přírody s více než 55 partnerskými organizacemi ze 45 oblastí s jezery se zabývá udržitelným rozovojem a ochranou pitné vody v oblasti jezer a mokřad. Fond je řízen GNF, neziskovou organizací se sídlem v Radolfzellu u Bodamského jezera v Německu. Od roku 1998 je síť podporována dalšími zástupci z oblasti soukromé a veřejné správy v oblasti ochrany vod. Jejich společný zájem umožňuje výměnu know-how, technologií a zkušností.

Projekty Nadace living Lakes

Odkaz na projekty Living Lakes sponzorované společností Sika