Převzetí odpovědnosti na celosvětové úrovni

Jako Sika chápeme sponzorství jako dlouhodobou spolupráci ve formě partnerství, z něhož mají prospěch obě strany a obě strany také musejí přispívat. Směřováním našich aktivit chceme přispět společnosti a prostředí, ve kterém žijeme. Na světové úrovni podporuje Sika sociální, vzdělávací a ekologické programy.

Nadace Romuald Burkard

Na památku Romularda Burkarda který zastupoval třetí generaci zakladatelské rodiny Winkler byla v roce 2005 založena nadace. Prostřednictví organizací v rozvojových zemích podporuje sika sociální a ekologické projekty.

Nadace Living Lakes

Sika podporuje síť Living Lakes, která chrání jezera po celém světě. Dostupnost pitné vody pro světovou populaci se stává z hlavních problémů budoucího období. Organizace se zaměřuje na zachování a ochranu přírodních zdrojů pitné vody na Zemi.

Nadace ETH Zurich

Nadace ETH Zürich podporuje výzkum a vzdělávání z pozice Švýcarského federálního institutu technologie v Curychu.