Použití ochranné známky Sika třetí stranou

Pověst společnosti Sika AG je úzce spjata s ochrannou známkou Sika.

Společnost Sika CZ, s.r.o. proto klade velký důraz na ochranu a správné používání ochranné známky Sika®, trojúhelníku Sika a řady jiných obchodních značek jako např. Sikafloor®, Sikaflex® atd., které jsou evidovanými obchodními značkami firmy Sika.

Používání obchodní značky Sika je Vám dovoleno za předpokladu, pokud budete bezvýhradně akceptovat podmínky a instrukce.

Pro více informací o možnostech použití kontaktujte oddělení podpory prodeje - 546 422 432

Logo Sika CZ, s.r.o.
yes
Logo společnosti Sika CZ, s.r.o.

2013 verze 1 - slogan vedle loga

Logo Sika CZ, s.r.o.
yes
Logo společnosti Sika CZ, s.r.o.

2013 verze 2 - slogan pod logem