Globální rozšíření společnosti Sika po celém světě

V žádném jiném desetiletí nezakládala Sika firmy v tolika nových zemích: jen v období od roku 1990 do roku 1995 založila 16 nových dceřiných společností. Sika zejména posílila svou přítomnost v Asii, východní Evropě a v Latinské Americe. V této době vznikla dceřiná společnost i v tehdejším Československu a po roce 1993 potom Sika CZ, s.r.o. a současně Sika Slovensko. Přesto devadesátá léta nebyla snadná. Sika musela bojovat s fází recese i se slabou rentabilitou, která se přičítala hospodářské soutěži a rostoucím cenám surovin. Problém se řešil zastavením méně lukrativních a méně důležitých aktivit, jako je například výroba robotů používaných pro obnovu kanalizačního potrubí. Sika se také stáhla z výroby produktů pro výstavbu a opravy silnic. A tehdy Sika téměř prodala svůj podnik s hydroizolačními fóliemi – firmě Sarna!!

Sika těsní, lepí, tlumí, zesiluje a chrání

Právě tato stejná firma - Sarna - se stala členem skupiny Sika o deset let později:
v roce 2005 byla tato centrální švýcarská společnost specializující se na výrobu izolačních fólií koupena firmou Sika, která byla v té době již sedmkrát větší. Sika prožívala jedno z nejbouřlivějších desetiletí ve své historii. Její roční obrat vzrostl ze 2 miliard na více než 4,6 miliardy švýcarských franků, podstatnou částí přispělo i 36 nových akvizic získaných v letech 2000 až 2008. Ve stejném období se zvýšil i celkový počet pracovníků z 8 na 13 tisíc.
Od roku 2000 je možné shrnout hlavní směry firmy Sika do pěti slov: těsnění, lepení, tlumení, zesilování a ochrana. V těchto technických oborech se Sika chce stát – pokud tomu tak ještě není - jedničkou na trhu.
Hlavní motto tehdejší doby: „Od základů až po střechu“.
Sika ViscoCrete®, jedinečná přísada do betonu, uvedená na trh v roce 2000, se stala významnou oporou prodeje. Sika také zažila rozmach i v jiných podnikatelských sférách – v roce 2006, který zaznamenal vrcholný nárůst, se obrat zvýšil o více než jednu třetinu. Holdingová společnost je od roku 2002 známá pod zkratkou "Sika AG", musela značně investovat do zvýšení personálních a výrobních kapacit a restrukturalizovat celkové řízení organizace. Od roku 2006 byly všechny marketingové a prodejní aktivity důsledně orientovány přes nové obchodní jednotky (Business Units) na čtyři nejdůležitější skupiny zákazníků, " Distribution",  “Contractors”, “Concrete” a “Industry”.
Ke konci desetiletí zasáhl i Siku proud událostí těžké mezinárodní recese vyvolané finanční krizí. Jediným pozitivním aspektem je, že navzdory recesi, si Sika neustále zvyšuje svůj podíl na trhu. V roce 2010 oslavila Sika sté výročí od svého založení a stojí dobře připravená čelit své další budoucnosti.