Vedení společnosti v krizi a stagnace

Zjednodušením struktur řízení a sloučením všech společností pod společnou správu Sika Finanz AG, bylo možné zabránit prodeji akcií velké chemické a stavební společnosti. Rodina Schenker-Burkardova si ve společnosti ponechala většinu, kterou si drží dodnes. Provozní vedení bylo převedeno z rodinných vlastníků na management, který již nebyl příbuzensky spojený se zakladatelem.
Sedmdesátá léta nebyla celkově moc šťastná. S obrovským úsilím Sika zvítězila nad svými vnitřními problémy a potížemi, které byly způsobeny vážnou recesí v období let 1973 až 1976. Léta krize ale nakonec ducha Siky posílila. Toto uzdravující zvolání, dodnes používané, se formovalo právě v průběhu těchto let. Je to symbol postoje a optimismu zaměstnanců vůči společnosti. Tato situace se změnila okamžitě poté, co se Sika ve druhé polovině desetiletí ekonomicky zotavila. Produkt, který byl vyvinutý již v roce 1968, ale až dosud představoval pouze skromnou část obratu, se nyní stal bestsellerem: jednokomponentní, trvale pružný polyuretanový tmel - Sikaflex®.

Sika rozšiřuje sortiment nad rámec stavební chemie

S vývojem univerzálního lepidla a tmelu Sikaflex® otevřela Sika v osmdesátých letech minulého století novou oblast obchodu: automobilový průmysl. Postupem času se Sika zbavila své tradiční závislosti na stavební chemii. O diverzifikaci bylo rozhodnuto proto, aby se zvýšila odolnost vůči ekonomickým cyklům a přítomnost firmy po celém světě měla stejný cíl.
Když v roce 1982 převzala Sika firmu Lechler Chemie ve Stuttgartu, zvýšila tak zároveň i počet svých zaměstnanců z 3000 na více než 4000. Tak byl nakonec položen základ pro koordinovaný rozvoj německého trhu. Nicméně trvalo ještě několik let, než se nový podnik po této riskantní integraci, dostal zpátky na cestu vedoucí k růstu. V druhé polovině tohoto desetiletí došlo ve většině průmyslových zemí k ekonomickému vzestupu. Sika z toho také profitovala a v roce 1989 překonala hranici obratu ve výši jedné miliardy franků.