Válka a ekonomický rozmach

Za druhé světové války, pokračovaly společnosti Sika ve výrobě ve všech zemích, kde byly zastoupeny. A vyráběly nejen původní přísady pro betonové bunkry stavěné ve Švýcarsku a v oblastech okupovaných Německem, ale také přísady pro železobetonové lodě používané spojenci na dopravu válečného materiálu, které byly nakonec použity i při vylodění v Normandii. V době konjunktury – hospodářského boomu ve 40. a 50. letech byly zakládány nové dceřiné společnosti od Švédska až po Kubu.
Druhá generační změna ve Švýcarsku nastala, když v roce 1953 vstoupil do firmy Romuald Burkard. V období po úmrtí jeho tchána, Fritze Schenkera v roce 1971, postupně přebíral vedení celé společnosti, která se v roce 1968 stala jedinou integrální korporační strukturou se Sika Finanz AG v čele.
Na konci 60. let, v době krize ekonomiky, se Sika ocitla ve vážné krizi: nový závod v Düdingenu měl velké počáteční potíže a hospodařil se ztrátou; činnosti mnoha stavebních podniků nebyly nákladově efektivní; v Německu a ve Skandinávii se objevovaly oprávněné reklamace. Situace nebyla příznivá: Sika se jen tak tak vyhnula platební neschopnosti