DOSTUPNOST ZBOŽÍ, STAV OBJEDNÁVKY

Informace o dostupnosti jednotlivých produktů a veškeré informace o stavu Vaší objednávky získáte na zákaznickém servisu (tel.: +420 800 116 116; email: ). Jednotlivé termíny dodání jsou vždy stanovovány po doručení závazné objednávky.

 

DODACÍ A DOPRAVNÍ PODMÍNKY PRO DISTRIBUČNÍ PARTNERY

Minimální hodnota objednávky je 3 000 Kč bez DPH.

Doprava zdarma je poskytována za těchto podmínek:

  • Kusové zásilky – minimální hodnota 5 000 Kč bez DPH. Kusovými zásilkami se rozumí materiály stavební chemie (kartuše, monoporce, krabice, sudy, kanystry, kontejnery apod.)  
  • Sypké materiály – minimální množství 5 palet nebo minimální hodnota 10 000 Kč bez DPH. Sypkými materiály se rozumí pytle o hmotnosti 15 až 40 kg.
  • Kombinovaná objednávka (kusové a sypké zásilky) – musí být splněna podmínka pro sypké materiály. V případě jejího splnění není k hodnotě kusového zboží přihlíženo. V případě, že podmínka pro sypké materiály není splněna, je doprava hrazena vždy odběratelem a to i v případě, že hodnota kusového zboží přesahuje limit 5 000 Kč bez DPH.

Pokud jsou splněny podmínky pro dopravu zdarma, bude v případě vlastní dopravy kupujícímu poskytnuta sleva 100 Kč/t. Hodnoty objednávek jsou
v prodejních cenách.

Pokud nejsou splněny podmínky uvedené výše, bude Vám dopravné fakturováno podle následujícího ceníku přepravy:

Hmotnost do cena CZK
30 kg 215
50 kg 460
100 kg 490
200 kg 790
300 kg 1 180
400 kg 1 580
500 kg 1 920
600 kg 2 070
700 kg 2 340
800 kg 2 690
900 kg 3 020
Hmotnost do cena CZK
1 000 kg 3 130
1 500 kg 4 230
2 000 kg 4 650
3 000 kg 6 530
4 000 kg 8 390
5 000 kg 9 850
6 000 kg 10 550
7 000 kg 10 800
10 000 kg 12 500
15 000 kg 13 900
24 000 kg 14 600

V případě požadavku na vozidlo vybavené hydraulickou rukou, je cena dopravy individuální.  

Zruší-li kupující potvrzenou objednávku méně než 24 hodin před stanoveným termínem dodání, budou mu přeúčtovány náklady na dopravu v plné
výši.  

PRODEJ A VÝKUP PALET

Při odběru zboží na EUR paletách jsou palety účtovány za 200 Kč/ks. Od 01.04.2019 je možné vrácení palet a to do 6-ti měsíců od jejich odběru se zbožím na pobočkách v Brně, v Dětmarovicích, v Košťanech a v Kunčicích.

Svoz palet je možný v jednorázovém množství 60 ks a více; termín svozu stanoví prodávající.

Za vrácenou nepoškozenou EUR paletu bude dobropisováno 170 Kč/ks.   

Garantované termínované doručení*:

do 14:00  +15 % z přepravného
do 12:00  +30 % z přepravného
do 10:00  +60 % z přepravného
just in time (okno max. 1 h) +100 % k přepravnému, min. však 500,- Kč

Direktové zásilky jsou řešeny individuálně.

 

* Služba je zpoplatněna. Zákazník zaplatí % podíl z ceny dopravného dle kg váhy objednávky.