Obchodní aktivity společnosti Sika se zaměřují na 7 cílových trhů: Přísady pro výrobu betonu, hydroizolace, izolace střech, podlahy, tmelení a lepení, sanace a ochrana betonu, průmyslová lepidla a tmely.

Přísady pro výrobu betonu - Concrete

Sika nabízí sílné řešení v oblasti přísad a příměsí pro výrobu cementu a betonu. Poskytuje zákazníkům inovativní a ekonomická řešení pro výrobu cementu výrobu betonu sanaci a ochrana betonu

Hydroizolace - Waterproofing

Hydroizolační řešení Sika zahrnují: vodonepropustný beton a řešení spár, špičkové fóliové systémy, stříkané izolace na bázi polyurea, polyuretan nebo epoxid, injektáže, malty a stěrky.

Izolace střech - Roofing

Sika se cíleně soustředí na střechy a dodává široký sortiment produktů a systémů, které splňují požadavky zákazníků v souladu s nejnovějšími snadardy: lepené, mechanicky kotvené, přitížené a zelené střechy, stejně jako tekuté střešní nátěry a materiály pro fotovoltaické střechy.

Podlahy a nátěry na ocel - Flooring

Sika vyvinula podlahové systémy pro široké spektrum použití: doprava a infrastruktura, vodárenský a energetický průmysl, zdravotnictví, vzdělávání a volný čas, výroba, sklady, chemický průmysl, administrativní, obytné a komerční podlahy.

Tmely a lepidla - Sealing & Bonding

Sika poskytuje materiály pro lepení a tmelení pro dokončovací práce v interiéru a exteriéru (elastické lepení). Také produkty strukturálního lepení a zesilování ve stavebnictví. Účelem pružného spoje je zajistit tepelnou a zvukovou izolaci a vylepšit vizuální vzhled stavby.

Sanace a ochrana betonu - Refurbishment

Obnova staveb patří mezi světové trendy, také Sika se věnuje této oblasti rekonstrukce budov a infrastruktury v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Zahrnuje technologie trvanlivé, efektivní sanace, ochrany a zesilování.

více

Průmyslová lepidla a tmely - Industry

Při výrobě dopravních prostředků, zářízení, stavebních prvků je stále více požádováno používání lehkých a energeticky efektivních spojů a metod. Obchodní jednotka Industry propojuje zákazníky a dodavatele díly řešením ušitým přímo na míru produktu. Zde se formuluje skutečné partnerství a komplexní produkt. Mezi oblasti patří: Automotive OEM, OES, Aftermarket, Transportation, Marine a Appliances and Components.