Historie Sika CZ

18.8.1993 byla založena společnost Sika CZ, s.r.o. První aktivity u nás se datují do roku 1991, kdy vznikla v tehdejším Československu samostatná technická kancelář. Po rozdělení státu v roce 1993 vznikla v Brně společnost Sika CZ, s.r.o. Postupně v roce 1995 vznikala další pracoviště v Praze-Říčanech a technické kanceláře v dalších městech. Firma Sika CZ, s.r.o. si brzy upevnila svoji pozici na trhu stavební chemie a průmyslových tmelů.

Důležitá data

1993 - založení společnosti Sika CZ, s.r.o.

1999 - zahájení stavby nového areálu v Brno - Komín

2000 - stěhování do nového areálu

2008 - zahájení stavby nové budovy, laboratoří a školicího centra

2009 - zahájení provozu nové budovy školicího a laboratorního centra v areálu  
           Brno - Komín

2010 - převzetí společnosti Panbex pod společnost Sika

2011 - otevření nového výzkumného a vývojového centra v Modřicích