Parkovací domy

Sikafloor®-350 N Elastic

Sikafloor®-350 N Elastic 2komponentní, vysoce elastický nátěr, na bázi polyuretanu,
bez rozpouštědel.

Sikafloor®-375

Sikafloor®-375 je 2komponentní, nízkoviskózní, houževnatě elastická polyuretanová pryskyřice, přemosťující trhliny, bez obsahu rozpouštědel.

Sikafloor®-359 N

Sikafloor®-359 N je 2komponentní houževnatě pružný, barevný, nežloutnoucí, polyuretanový uzavírací nátěr.

Sikafloor®-264

Sikafloor®-264 je 2komponentní, barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.

Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”. 

Sikafloor®-81 EpoCem®

Sikafloor®-81 EpoCem® je 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová malta, s jemnou strukturou povrchu pro samonivelační podlahové stěrky pro tloušťky vrstev od 1,5 do 3 mm.

Sikafloor®-82 EpoCem®

Sikafloor®-82 EpoCem® je 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová malta, s jemnou strukturou povrchu pro samonivelační podlahové stěrky pro tloušťky vrstev od 3 do 7 mm.

Sikafloor®-83 EpoCem®

Malta/potěr na bázi cementu, zušlechtěná epoxidovou pryskyřicí. Dočasná bariéra proti vlhkosti na mladé nebo neizolované betony. Nanáší se na suché nebo matově vlhké betonové podklady jako obrusná vrstva nebo vyrovnávka pod podlahoviny Sikafloor. Penetrace: SikaTop-110 Armatec EpoCem. Síla vrstvy: 7-100 mm. Míchací poměr: (A:B:C) = 1,14:2,86:52. Spotřeba: 2,2-2,4 kg/m2/mm vrstvy

Sikafloor®-378

Sikafloor®-378 je 2komponentní houževnatě pružný, barevný, epoxidový uzavírací nátěr se zvýšenou odolností vůči karbonataci v kritických povětrnostních podmínkách.

Celkový obsah pevných látek, podle testovací metody „Deutsche Bauchemie”.

Sikafloor®-2600

Sikafloor®-2600 je 2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů.