Lidská práva

Lidská práva jsou součástí dokumentů "Etický kodex Sika" a "Politika a Principy."  Generální manažeři se musí striktně řídit zákonným rámcem a dohlížet na jednání podřízených. Jsou odpovědní za zavedení preventivních opatření. Přehled o dodržování lidských práv je součástí interního auditu a zákonných auditů prováděných pravidelně v organizačních jednotkách.

Ročně je vykonáno přibližně 20 interních a 10 zákonných auditů, což odpovídá asi 20 % organizačních složek Sika. Pro zvýšení množstevního pokrytí Sika zařadila tento ukazatel do všech svých auditových aktivit pro řízení kvality a rizik.