Sika ComfortFloor® je bez zápachu během aplikace i používání, splňuje veškeré požadavky na kvalitu vnitřního ovzduší vzhledem k uvolňování těkavých organických látek (VOC), které mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí.